• SKJENKEBEVILLINGER

Serverings- og skjenkebevillinger

 

Serverings- og skjenkebevillinger

Serveringsloven og alkoholloven stiller krav om bevilling for drift av serverings- og skjenkevirksomhet. I den forbindelse kreves bestått etablererprøve etter serveringsloven og kunnskapsprøve etter alkoholloven for en nærmere bestemt personkrets. For de mest sentrale personene stilles det også krav til vandel.

Kommunene har i tillegg vanligvis egen forskrift og tilhørende praksis for tildeling av åpnings- og skjenketider utover normalåpningstid, s.k. «utvidet åpningstid», inne/ute/utenfor boligområde/for selskapslokaler/idrettsarrangementer.

Som ledd i saksbehandlingen av søknader om bevilling, har kommunen rett til å kreve fremlagt en del dokumentasjon, noe de gjør rutinemessig. Underveis i søknadsprosessen blir søkere i en del tilfeller også avkrevet ytterligere dokumentasjon, som for eksempel regnskapsmateriale, revisorerklæringer, budsjetter, dokumentasjon for kjøp og betalinger.

Advokat Morten Bryn har arbeidet med serverings-, salgs-, og –skjenkebevillinger i Oslo kommune fra 1999 til 2007, fra 2002 som seksjonsleder for Bevillingsseksjonen, som behandler slike søknader.

Etter dette har han som advokat bistått en rekke bevillingshavere og søkere med både å få bevilling, beholde disse etter kontroller/anførte regelbrudd og uregelmessigheter, og gjøre nødvendige endringer både på eier- og ledelsessiden. Han har også bistått med stiftelse og etablering av juridiske enheter, leiekontrakt, ansettelsesavtaler. Han har også hatt kurs av kandidater til etablererprøven etter serveringsloven og kunnskapsprøven etter alkoholloven, og bistått med å få utvidet åpnings- og skjenketider og bistår i klagesaker, både med tilbakekall, inndragning og ved anført bortfall.

Advokaten har derfor spesielt god kjennskap til og erfaring med aktuelle saker om bevillinger, og kan bistå med disse, raskt og effektivt. Spesielt kan det være viktig med rask innsats for å unngå kostnader i forbindelse med venting på vedtak om bevilling og overgangsperioden, noe vi har svært gode resultater på.

Ta kontakt for bistand, telefon 45 03 27 48 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.