• Tvistesaker

Tvistesaker fast eiendom, bolig og løsøre, herunder bil

 

Tvistesaker

Tvistesaker fast eiendom, bolig og løsøre, herunder bil og båt, tjenester

Det ytes regelmessig bistand, både til utviklere, selgere og kjøpere av fast eiendom, herunder tomt, helårsbolig og fritidsbolig.

Som tidligere NAF-tilknyttet advokat har jeg mye erfaring med kjøp og salg av bil, som i hovedsak dreier seg om kontraktsrett, herunder deklaratorisk og preseptorisk rett, om oppfyllelse, utbedring, prisavslag, omlevering, heving, erstatning, renter, bruksfradrag mv.

Jeg er tidligere namsmann og har regelmessig saker om tvangsfullbyrdelse og derunder innfordringssaker.

Tvist om tjenester, både håndverkertjenester, bank og finans, og andre tjenester, har jeg erfaring med, både for nemnder og domstol.