Regjeringens budsjettforslag

Regjeringen vil redusere reisefraværgodtgjørelsen til advokater som yter fri rettshjelp, med hele 50 %.

Reduksjonen vil innebære en markant svekkelse av rettsikkerheten for de som er avhengige av fri rettshjelp/offentlig forsvarer.

Advokatforeningen opplever at forslaget skaper en storm av protester:

https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2016/oktober/kuttforslag-skaper-advokatstorm/

Mange advokater tar i dag ikke saker med fri rettshjelp.

Den lave timesatsen er en viktig årsak til det, men det er også andre årsaker. Se innlegg herfra: http://www.oblad.no/5-68-89809. Årets forslag til timesats følger bare prisutviklingen, og bedrer ikke på det store etterslepet. Imidlertid foreslår regjeringen nå at reisetiden skal godtgjøres med bare halv sats.

Forsvarer- og bistandsoppdrag innebærer mye reising, blant annet til domstolene, politistasjonene, barnehusene og fengslene.

Tidligere i år bisto jeg en forelder som var utsatt for fysisk og psykisk vold. Avhør av barnet ble av politiet lagt til Barnehuset i Sandefjord, to timers reisevei hver vei. Bistanden min bidro til at barnet forklarte seg mer presist om hva som hadde skjedd, hvor mange ganger, og når det hadde skjedd. Det kan få avgjørende betydning for om voldsutøver blir dømt, og eventuelt hva slags straff som ilegges.

Med regjeringens forslag ville jeg ha tapt godtgjørelse på 50 % av 4 reisetimer, tilsvarende to timers godtgjørelse.

På kontoret lå det bunker av andre saker som ventet på meg, og hvor jeg får betalt for de timene jeg bruker. Dette er situasjonen for mange advokater.

Hvordan kan regjeringen forvente at advokater prioriterer saker hvor de ikke en gang i utgangspunktet får betalt for de timene som jobbes? Dette kommer i tillegg til at den offentlige satsen i områder som Oslo ligger på bare 58 % av den gjennomsnittlige timeprisen advokater har (bransjeundersøkelse av Advokatforeningen og analyseselskapet TNS Gallup, offentliggjort 18.10.16), https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2016/oktober/bransjeundersokelsen-2016/.

Mange advokater tar som nevnt i dag ikke saker med fri rettshjelp. Regjeringens forslag gir de som fortsatt tar slike saker, enda en grunn til ikke å gjøre det. For meg er det opplagt at budsjettforslaget til regjeringen innebærer en markant svekkelse av rettsikkerheten for de som er avhengige av fri rettshjelp/offentlig forsvarer. I mange tilfeller er det også de som fyller vilkårene som har størst nytte av advokatbistanden.

Oppfordringen herfra er derfor å gå i mot regjeringens forslag til halv sats for reisefravær og heller bidra til bedret rettssikkerhet for de som virkelig trenger det og har nytte av det.

Kilde: Østlandets blad og Advokatforeningen